Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA "BH TELECOM" D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Irmi (Ševko) Memić daje se ovlast da, u svojstvu puno­moćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 56. (izvanrednoj) sjednici  Skupštine Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 56. (izvanredne) sjednice Skupštine Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo, zakazane za dan 28.11.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1329/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.