Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠTELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"ZRAK" D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke skupštine gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, i to:

1.     Taib Delalić

2.     Muris Hrnjić

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 135/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.