Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. .godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O RADU

EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Za potpisivanje Sporazuma iz tačke I ove odluke, ovlašćuje se gosp. Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1292/2019

07. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.