Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KATEGORIZACIJI LOKALNE CESTE

(ALIBEGOVAČKI MOST) - SIVŠA - MLINIŠTE -

LOVAČKI DOM - BEJIĆI - ULARICE - ŠUMSKI DVOR -

MAKLJENOVAC - VILA (SPOJ SA MAGISTRALNOM

CESTOM M-17) U REGIONALNU CESTU SA OZNAKOM R-474a

 

 

I

 

 

Lokalna cesta (Alibegovački most) - Sivša - Mlinište -Lovački dom - Bejići - Ularice - Šumski dvor - Makljenovac -Vila (spoj sa magistralnom cestom M-17) kategorišc se u regionalnu cestu sa oznakom R-474a.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Općina Usora.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1282/2019

07. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.