Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

RAZRJEŠENJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"ZRAK" D.D. SARAJEVO, IMENOVANIH ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, imenovanih ispred državnog kapitala, a radi isteka mandata, i to:

- Murisa Hrnjića, i

- Izmira Hadžiavdića.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 134/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.