Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADU BIHAĆU ZA

PRODAJU KAMIONA MOSTOPOLAGAČA MARKE "KRAZ"

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost Gradu Bihaću za pokretanje postupka prodaje Četiri kamiona, mostopolagača marke "KRAZ", broj šasije X1C000260K0641769, X1C000260K0644657, X1C000260K 0644843, X10002600641595, kao sekundarne sirovine.

 

 

II

 

 

Obvezuje se Grad Bihać da nakon okončanja postupka prodaje kamiona opisanih u točki I ove odluke informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i izvrši uplatu novčanih sredstava u korist Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Daje se suglasnost Gradu Bihaću da zadrži pontonske mostove za potrebe Službe civilne zaštite.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1255/2019

31. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.