Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 197. sjednici, održanoj 31.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI GRAĐU BIHAĆU ZA

PRODAJU KAMIONA MOSTOPOLAGAČA MARKE "KRAZ"

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Gradu Bihaću za pokretanje postupka prodaje četiri kamiona, mostopolagača marke "KRAZ", broj šasije X1C000260K0641769, X1C000260K0644657, X1C000260K06 44843, XI0002600641595, kao sekundarne sirovine.

 

 

II

 

 

Obavezuje se Grad Bihać da nakon okončanja postupka prodaje kamiona opisanih u tački I ove odluke informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i izvrši uplatu novčanih sredstava u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Daje se saglasnost Gradu Bihaću da zadrži pontonske mostove za potrebe Službe civilne zaštite.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1255/2019

31. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.