Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA

FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje l (jedan) službeni putnički automobil Federalnog ministarstva kulture i sporta Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta slijedećih karakteristika: TOYOTA XA3 RAV 4, benzin, registracijskih oznaka: A95-J-754, godina proizvodnje: 2008, broj šasije: JTMBH31V606065817, broj motora: 1AZ5694357, zapremina motora 1998 ccm, snaga motora: 112KW, boja: crna.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 115/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.