Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA

U OKVIRU PROJEKTA "PROJEKAT SMANJENJE

FAKTORA RIZIKA ZA ZDRAVLJE U BOSNI I HERCEGOVINI" (RHRF), KRAJNJIM KORISNICIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu zdravstva prenos nabavljenih stalnih sredstava u okviru implementacije "Projekta smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini" (RHRF). Specifikacija nabavljenih stalnih sredstava, sa iskazanim financijskim vrijednostima, sastavni je dio ove odluke (Prilog 1).

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, na osnovu ove odluke, donese pojedinačni akt federalnog ministra zdravstva (odluku resornog ministra), kojim se obavezuje uknjižiti stalna sredstva iz točke I ove odluke, nabavljena u okviru implementacije "Projckat smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini" (RHRF).

Zadužuje se Federalno minitarstvo zdravstva da dodijeljena stalna sredstva knjigovodstveno evidentira, saglasno računovodstvenim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1228/2019

24. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.