Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) SLUŽBENOG

PUTNIČKOG AUTOMOBILA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine prodaja l (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine slijedećih karakteristika: Marka i tip: VW TRANSPORTER 2,4 LD, broj šasije: W2ZZZ70ZVH024883, broj motora: AAB401053, godina proizvodnje: 1996, zapremina motora: 2370 cm3, snaga motora: 57 KW, boja: bijela.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju službenog putničkog automobila iz tačke I ove odluke putem javnog nadmetanja -licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Finansijska sredstva ostvarena prodajom službenog putničkog automobila iz tačke I ove odluke, uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1222/2019

24. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.