Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,  na 171.  sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

O DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA

FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje 1 (jedan) službeni putnički automobil Federalnog ministarstva kulture i sporta Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta slijedećih karakteristika: TOYOTA XA3 RAV 4, benzin, registracijskih oznaka: A95-J-754. godina proizvodnje: 2008, broj šasije: JTMBH31V606065S17, broj motora: 1AZ5694357, zapremina motora: 1998 ccm, snaga motora: 112KW, boja: crna.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH.

 

 

V broj 115/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.