Na osnovu članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 8. stavak (2) Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/12, 74/13 i 4/15), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DODJELI NAGRADE ATLETSKOM KLUBU "ZENICA" ZENICA

 

 

I

 

 

Atletskom klubu "Zenica" iz Zenice za osvajanje titule državnih prvaka na pojedinačnom Prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke u 2019. godini, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM kako slijedi:

- Amel Tuka seniorski prvak u disciplini 400 m nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Abedin Mujezinović seniorski prvak u disciplini 800 m nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Maid Redžić seniorski prvak u disciplini skok u vis nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Sedin Heco seniorski prvak u disciplini troskok nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Mesud Pezer seniorski prvak u disciplini bacanje kugle nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Dejan Mileusnić seniorski prvak u disciplini bacanje koplja nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Mediha Salkić seniorski prvak u disciplini bacanje diska nagrada u iznosu od 2.500,00 KM;

- Amel Ašćerić, Faris Kobilica, Abedin Mujezinović, Amel Tuka seniorski prvaci u disciplini štafeta 4x400 m (M) nagrada u iznosu 2.500,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u točki III podtočka 5. "Transfer za sport od značaja za Federaciju", u tabeli pod rednim brojem 5. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19).

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo kulture i sporta/Federalno ministarstvo kulture i športa i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1189/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.