Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE 2 (DVA) SLUŽBENA

PUTNIČKA AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine prodaja 2 (dva) službena putnička automobila slijedećih karakteristika:

1. Marka i tip: AUDI A6 3,0 Q, broj šasije: WAUZZZ4G2DN122678, broj motora: CDU100624, godina proizvodnje: 2013, zapremina motora: 2967 cm3, snaga motora 180 KW, boja: crna;

2.     Marka i tip: VW TRANSPORTER 2,4 LD, broj šasije: WV2ZZZ70ZVH024S83, broj motora: AAB401053, godina proizvodnje: 1996, zapremina motora: 2370 cm3, snaga motora: 57 KW, boja: bijela.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju službenih putničkih automobila iz tačke I ove odluke putem javnog nadmetanja -licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Finansijska sredstva ostvarena prodajom službenih putničkih automobila iz tačke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 114/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.