Na osnovu članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 8. stavak (2) Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine Federacije BiH", br, 27/12, 74/13 i 4/15), na prijedlog federalnog ministra kulture i športa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DODJELI NAGRADE ATLETSKOM SAVEZU

BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

 

 

I

 

 

Atletskom savezu Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za ispunjene olimpijske norme reprezentativca Bosne i Hercegovine Amela Tuke za Olimpijske igre Tokio 2020, dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u točki III podtočka 5. "Transfer za sport od značaja za Federaciju", u tabeli pod rednim brojem 5. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19).

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo kulture i sporta/Federalno ministarstvo kulture i športa i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1188/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.