Na osnovu članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 8. stavak (2) Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada Sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/12, 74/13 i 4/15), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DODJELI NAGRADE STONOTEN1SKOM KLUBU

"SPIN 2012" SARAJEVO

 

 

I

 

 

Stonoteniskom klubu "Spin 2012" iz Sarajeva za osvojen naslov Prvaka države u seniorskoj konkurenciji u Stonom tenisu sportiskinji Emini Hadžiahmetović za sezonu 2018/2019 dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.500,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u točki III podtočka 5. "Transfer za sport od značaja za Federaciju", u tabeli pod rednim brojem 5. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19).

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo kulture i sporta/Federalno ministarstvo kulture i športa i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1182/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.