Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

SPORAZUMA O NASTAVKU PRIMJENE KOLEKTIVNOG

UGOVORA ZA PODRUČJE DJELATNOSTI RUDARSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Prijedlog sporazuma o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ovlašćuje se Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije da, u ime Vlade Federacije Bosne i Herce­govine, potpiše Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1171/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.