Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOST1 NA PRIJEDLOG

SPORAZUMA O NASTAVKU PRIMJENE

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PODRUČJE

DJELATNOSTI RUDARSTVA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Prijedlog sporazuma o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine, Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ovlašćuje se Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1171/2019

17. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.