Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU

ISKNJIŽAVANJA ZGRADE VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU, ZEMLJIŠNIH

PARCELA K.Č. 12711KC 1270/1 U MOSTARU SA

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I

TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", broj 66/19), u točki I podtočka 1. riječi: "31.12.2017. godine u iznosu od 2.154.348,42 KM", zamjenjuju se riječima: "31.12.2018. godine u iznosu od 2.318.816,42 KM."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1169/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.