Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJlf SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

UNUTARNJEM USTROJSTVU FEDERALNOG

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH

POSLOVA

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1164/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.