Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 195. sjednici, održanoj 17.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE

VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA 10. (DESETOJ) IZVANREDNOJ

SJEDNICI SKUPŠTINE GOSPODARSKOG DRUŠTVA

RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d,d. Banovići, koja će se održati dana 21.10.2019. godine.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujucom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 10. (desete) izvanredne sjednice Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići zakazane za dan 21.10.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1156/2019

17. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.