Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 194. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAJEDNIČKE

SOCIOEKONOMSKE REFORME ZA PERIOD

2019 - 2022. GODINA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2039 - 2022. godina.

 

 

II

 

 

Ovlašćuje se premijer Federacije Bosne i Hercegovine da potpiše Zajedničke socioekonomske reforme iz tačke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1136/2016

10. oktobra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.