Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171, sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI BILANCE

ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE U 2017. GODINI

 

 

I

 

 

Usvaja se Izvješće o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini (u daljem tekstu: Izvješće).

 

 

II

 

 

Izvješće iz točke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 109/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.