Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 193. sjednici, održanoj 03.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODOBRAVANJU

PRODAJE 2 (DVA) SLUŽBENA PUTNIČKA

AUTOMOBILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odluka o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 114/2019 od 07.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/19) prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1112/2019

03. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.