Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), članka 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 191. sjednici, održanoj 19,09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE ČLANA

NADZORNOG ODBORA U GOSPODARSKOM

DRUŠTVU HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Pokreće se postupak za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Gospodarskom društvu:

Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, l član.

 

 

II

 

 

Postupak iz točke I ove odluke provest će Povjerenstvo koje je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18, 70/18 i 41/19) sa zadatkom da, sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, sačini listu s užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pisme­nom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu s najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

Listu kandidata i zapisnik s kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza Povjerenstvo je dužno dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1058/2019

19. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.