Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE SLUŽBENOG

PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu financija -Federalnom ministarstvu finansija prodaja putničkog motornog vozila sljedećih karakteristika: VW POLO, godina proizvodnje 2007, registarskih oznaka E70-T-269, broj šasije WVWZZZ9NZ8Y096007, broj motora: BUD393211, vrsta motora: OTTO, zapremina motora 1390 ccm, boja crna, benzin.

 

 

II

 

 

Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija izvršit će procjenu vrijednosti putničkog motornog vozila iz točke I ove odluke i putem javnog nadmetanja izvršiti prodaju.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva koja se ostvare od prodaje putničkog motornog vozila iz točke I ove odluke su prihod Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 92/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.