Temeljem članka 27. stavak (3) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BLH", broj 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I

ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE

NAKNADE RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA I

ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ZA PERIOD

SRPANJ - RUJAN 2019. GODINE (IH KVARTAL 2019.

GODINE)

 

 

I

 

 

Utvrđuje se koeficijent l (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj - rujan 2019. godine (III kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Na osnovu koeficijenta iz točke I ove odluke i utvrđenog iznosa u članku 22. stavak (1) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, za period srpanj - rujan 2019. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19).

 

 

III

 

 

Koeficijent iz točke I ove odluke primjenjivat će se za period srpanj - rujan 2019. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2019. godine.

 

 

V broj 1028/2019

12. rujna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.