Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

 DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA USTAVNOM

SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje l (jedan) službeni putnički automobil Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine slijedećih karakteristika: VW Passat 3,2 FSI, benzin, registracijskih oznaka: O35-A-612, godina proizvodnje: 2007, broj šasije: WVWZZZ3CZ7P158198, broj motora: AXZ011526, zapremina motora: 3189 ccm, snaga motora: 184 KW, boja: crna.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 90/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.