Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU ISKNJIŽAVANJA ZGRADE

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU,

ZEMLJIŠNIH PARCELA K.Č. 12711 K.Č. 1270/1 U

MOSTARU SA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se isknjižavanje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i to:

1.     Zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru ulica Ante Starčevića broj bb, spratnosti Po+P+5, zemljišnoknjižni uložak broj 9391-poslovni objekat uredske djelatnosti, parcela broj 1322/5, ukupne površine korisnog prostora 3.968,35 m2, nabavne vrijednosti 12.651.384,40 KM i ispravke vrijednosti obračunate do 31.12.2017. godine u iznosu od 2.154.348,42 KM,

2.     Zemljište, površine 1639 m2, zemljišnoknjižni uložak broj 794, parcela broj 1271, nabavne vrijednosti 3.152.511,99 KM, sa devastiranom zgradom hotela u Mostaru,

3.     Zemljište, površine 1436 m2, zemljišnoknjižni uložak broj 7927, parcela broj 1270/1, procijenjene vrijednosti od 1.575.945,36 KM u Mostaru.

 

 

II

 

 

Zadužuje  se Vlada Federacije  Bosne i Hercegovine -Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da izvrši uknjižbu stalnih sredstava iz tačke I ove odluke u svoju knjigovodstvenu evidenciju.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1004/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.