Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 15. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj. 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"BINAS" D.D. BUGOJNO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

UPRAVE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave "Binas" d.d. Bugojno do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do dvanaest mjeseci, i to:

- Senada Burnića, vršitelja dužnosti izvršnog direktora proizvodnje, i

- Jasmina Pandžu, vršitelja dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 988/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.