Na osnovu člana 8. stav (4) Zakona o finansijskoj konsoli­daciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 189. sjednici, održanoj 05.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA PS

"VITEZIT" D.O.O. VITEZ

 

 

I

 

 

Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/16, 90/17 i 50/19), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 979/2019

05. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.