Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE

PROTOKOLA O NAČINU IZVRŠENJA OBVEZA VLADE

UNSKO-SANSKOG KANTONA PREMA VLADI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine, nastalih po temelju odredaba članka 236. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99,12/09 i 42/11) u ukupnom iznosu od 1.432.885,00 KM.

 

 

II

 

 

Ovlašćuje se premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Protokol iz točke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V. broj 938/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.