.Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU

SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE PROTOKOLA O

NAČINU IZVRŠENJA OBVEZA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA PREMA VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/18), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 937/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.