Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stavak (12) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O

DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG

REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D.

SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA

DUGOROČNO FINANCIRANJE PROJEKATA PUTEM

DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU

GOSPODARSKOM DRUŠTVU BOSSIN D.O.O. MOSTAR

U IZNOSU OD 420.000,00 KM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Union banka d.d. Sarajevo će na temelju donesene i objavljene Odluke i Rješenja izvršiti aneksiranje potpisanog Ugovora sa korisnikom sredstava broj: KSN 02/19 - od 16.01.2019. godine, sukladno bankarskoj proceduri, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 936/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v, r.