Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 232. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

O SAZIVANJU 36. (IZVANREDNE) SJEDNICE

SKUPŠTINE DIONIČARA UNION BANKE D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom saziva se 36. (izvanredna) sjednica Skupštine dioničara Union Banke d.d. Sarajevo za dan srijeda, 11.09.2019. godine, sa početkom u 11.00 sati u sjedištu Banke, na adresi Hamdije KreŠevljakovića br. 19, Sarajevo.

 

 

II

 

 

Za 36. (izvanrednu) sjednicu Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.     Izbor organa i radnih tijela Skupštine:

a.     Predsjednik Skupštine;

b.     Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.

2.     Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i

3.     Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.

 

 

III

 

 

Zadužuje se tajnik Union banke d.d. Sarajevo da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavu obavijesti o sazivanju Skupštine sukladno članku 230. Zakona o gospodarskim društvima, te da poduzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine Union banke d.d. Sarajevo.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 934/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.