Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 188. sjednici, održanoj 22.08.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE DVA ČLANA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"ZRAK" D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje Delalić Tajiba i Sefić Semira za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred 'državnog kapitala, na razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, koji je započeo dana 28.09.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 929/2019

22. kolovoza 2019. godine

Sarajevo

Premijer

Fadil Novalić, v. r.