Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona b Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZATVARANJE

NAMJENSKOG PROJEKTNOG RAČUNA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za zatvaranje namjenskog projektnog računa izvan Jedinstvenog računa trezora, koji je otvoren na temelju Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 1275/2018 od 25.10.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/18).

 

 

II

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za otvaranje posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Trezora za implementaciju sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata.

 

 

III

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 921/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.