Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06 i točke 10. stavak (7) Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA DIJELA SREDSTAVA

UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM

PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA UVEZIVANJE

RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

Odobrava se korisnicima sredstava dodjela dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika u ukupnom iznosu od 929.313,72 KM za 90 uposlenika.

 

 

II

 

 

Korisniku  sredstava gospodarskom društvu  "Konjuh" "d.d. Živinice - u stečaju, Prva ulica br. 57. JIB 4209045770002 iz sektora drvne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 156.971,25 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 16 uaposlenika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uslova za mirovinu

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO (KM)

1.

Mustafić Enes

0001105870784

31.01.2019.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

2.

Begić Jusuf

0001105924256

30.04.2019.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

3.

Begić Halid

0001105663041

30.04.2019.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

4.

Hadžić Izudin

0001105937048

30.09.2016.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

5.

Imamović Senaid

0001105971689

30.09.2016.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

6.

Kunić Zijad

0001105900569

30.09.2016.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

7.

Mišić Rudolf

0001105823273

21.05.2019

01.04.2005.-30.04.2013.;

15.02.2016.-30.09.2016.

10.155,19

 

8.

Muminhodžić Ahmet

0001105646896

 

30.09.2016.

 

01.09.2009.-30.09.2016.

 

10.155,19

9.

Aljić Nevres

0001105928393

30.09.2016.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

10.

Salkić Mujko

0001105961111

30.09.2016.

01 09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

11.

Šabanović Atif

0005105011091

21.08.2015.

01.09.2009.-21.08.2015.

8.519,62

12.

Havkić Senahid

0001105962934

30.09.2016.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,19

13.

Delić Agan

0001105858583

21.01.2019.

01.09.2009.-24.01.2014.

6.278,97

14.

Beširović Husejn

00011056559265

23.04.2019.

01.09.2009.-30.09.2016.

10.155,15

15.

Tuholjaković Sadija

0001179734952

 

01.04.2019.

 

01.09.2009.-30.09.2016.

 

10.155,15

 

16.

 

Ferhatbegović Derviša

000120357461

 

09.03.2019.

 

01.09.2009.-30.09.2016.

 

10.155,15

 

UKUPNO

 

 

 

 

156.971,25

 

 

III

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu "Olimp" d.d. Gračanica, Industrijska zona bb, JIB 4209256800005, iz sektora tekstilne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 199.630,92 KM u svrhu penzionisanja 13 uposlenika, kako slijedi:

 

Red. br

Prezime i ime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Razdoblje uplate.

UKUPNO doprinosi za MIO (KM)

1.

Imamović Sabra

 

01126845841

 

06.03.2018.

 

01.01.1995-31.12.2008 01.01.2010-31.12.2014

14.745,18

 

2.

 

Mahmutović Mersija

 

01178028688

 

06.03.2018.

 

01.01.1995-31.12.2008 01.01.2010-31.12.2014.

15.041,36

3.

 

Jusufović Suvada

 

01203920717

 

06.03.2018

 

01.01.1995-31.12.2008 01.01.2010-31.12.2014

14.888,24

4.

 

Omneragić Zijada

 

01195912532

 

06.03.2018

 

01. 01.1995.

-08.07 .2002 02.09.2002-31.12.2008. 01.0I.2010.-31.12.2014.

14.721,81

5.

 

Puškar Safida

 

01170139799

 

06.03.2018

 

01.01.1995-31.12.2008 01.01.2010-31.12.2014

15.066,25

 

6.

 

Nurić Indira

 

01183884611

 

06.03.2018

 

01.01.1995-19.11.1999 01.05.2000.-30.09.2004.

01.12.2004.-

13. 07.2007. 05.09.2007.

31.12.2008. 01.01.2010.

31.12.2014.

14.224,90

7.

 

Ahmetagić Zehra

 

01096865841

 

30.09.2018.

 

01.01. 1995.-

31.12.2008. 01.01.2010.-

31.12.2014. 01.01.2018.-

30.09.2018.

15,680,45

 

8.

 

Trepanić Mirsada

 

01096867257

 

31.10.2018.

 

01.01.1995.

31. 12.2008. 01.01.2010.-

31.12.2014. 01.01.2018.-31.10.2018.

15.238,76

9.

 

Kurtović Zineta

 

01096878142

 

10.11.2018.

 

01.01.1995.-

31.12.2008. 01.01.2010.-31.12.2014. 01.01.2018.

10.11.2018.

15.575,57

 

10.

 

Jusufović Umka

 

01096880367

 

10.11.2018.

 

01.01.1995.-

31.1 2.2008. 01.01.2010.-

31.12.2014. 01.01.2018.-30.11.2018.

15.912,34

 

11.

 

Đulić Nisveta

 

01226720178

 

30.11.2018.

 

01.01.1995.-

31.1 2.2008. 01.01.2010.-31.12.2014. 01.01.2018.-30.11.2018.

15.326,39

 

12.

 

Brguljak Nevdeta

 

01226714317

30.11.2018.

 

01.01.1995.-

31.12.2008. 01.01.2010.-

31.12.2014. 01.01.2018.-30.11.2018.

17.769,28

 

13.

 

Softić Hava

 

01096878555

 

30.11.2018.

 

01 .01.1995.-

31.12.2008.

01.01.2010.-

31.12.2014. 01.01.2018.-30.11.2018.

15.440,39

 

UKUPNO

 

 

 

 

199.630,93

 

 

IV

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu METALNO d.d. Zenica - u stečaju, ul. Sarajevska 364, JIB 4218275250007 iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 155.736,20 KM, u svrhu penzionisanja 13 uposlenika, kako slijedi:

 

Red br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO (KM)

1

Karić Hajrudin

1141803267

 

01.03.2018.

01.01.2012.-

15.05.2015.

5.818.28

2

Bolić Dževad

 

1143097012

 

16.07.2018.

 

01.01.2012.-04.07.2015.

7.998,65

3

 

Gedžun Mensud

 

3295965302

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.-01.03.2018.

14.244.85

4

 

Šabić Fikret

 

1142897051

 

10.10.2018.

 

01.01.2012.-10.01.2017.

14.465,15

 

5

 

Mujaković Derviš

 

3090633451

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.-10.01.2017.

16.473,12

6

 

Čančar Bećir

 

1082840271

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.- 10.01.2017.

13.423,71

 

7

 

Šabanović Esnaf

 

1142633612

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.-10.01.2017.

10.697,38

8

 

Jašarspahić Nijaz

 

1128962120

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.-01.03.2018.

13.971,07

 

9

 

Karić Azib

 

1133794732

 

01.11.2018.

 

01.01.2012.-24.12.2014.

8.562,24

 

10

 

Zvekić Ramo

 

5107257816

 

03.11.2018.

 

01.01.2012.-08.01.2015.

11.822,95

 

11

 

Mašić Fuađ

 

1142498656

 

01.07.2018.

 

0l.01.2012.-09.03.2016.

13.633,18

12

 

Keljmeni Hanifa

 

1167049904

 

01.03.2018.

 

01.01.2012.-10.01.2017.

11.563,74

 

13

 

Ubiparipović Tomo

 

1149819548

 

18.12.2018.

 

01.01.2012.-10.01.2017.

13.061,80

UKUPNO

 

 

 

 

155.736,20

 

 

V

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu FORTUNA d.d. Gračanica - u stečaju, ul. Zlatnih ljiljana br. 79 JIB 4209211700000 iz sektora tekstilne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 199.236,19 KM, u svrhu penzionisanja 15 uaposlenika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Perido uplate

UKUPNO doprinosi za MIO

1

Beganović Vedineta

 

1096972507

28.12.2014.

 

01.02.1998.-

31.03.1998.

01.08.1998.-

14.04.2003. 20.05.2003.-

31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008.

razlika 01.07.2008.-31.12.2010

11.281,71

 

2

 

Omičević Dževad

 

1096703803

 

10.05.2015.

 

01.02.1998.-31.03.1998.

01.08.1998.- 14.04.2003.

20.05.2003.-

31.12,2007, 01.01.2008.-30.06.2008.

razlika 01.01.2008.-

1 .01.2009. 18.01.2010.-31.01.2015

13.990,52

 

3

 

Hadžiaganović Dževad

1096793576

17.05.2015.

 

14.07.1999.- 14.04.2003. 20.05.2003.-

31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008.

razlika

01.07.2008.-

31.12.2012.

12.328,86

 

4

 

Ćorić Muhamed

 

1096889372

 

10.06.2015.

 

01.02.1998.-31.03.1998.

01 08. 998.- 14.04.2003.

20.05.2003.-

31.12.2008.

razlika 01.07.2008.-30.04.2013.

15.1 70,54

 

5

 

Avdić Ismet

 

1097131721

 

30.06.2015.

 

01.02.1998.-31.03.1998 01.10.1998.-21.03.1999.

14.06.1999 .-14.04.2003. 20.05,2003-31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008.

razlika

01.07.2008.-30.04.2013.

13.034,35

 

6

 

Mahmutović Lela

1159980310

 

01.11.2015.

 

01.02. 998.-

31.03.1998

01.08. 1998.-14.04.2003. 20.05.2003.-

31.1 2.2007. 01.01.2008.-30.06.2008.

razlika 01.07.2008.-28.02.2011.

11.422,01

 

7

Behaderović Nisa

 

 

1096895546

08.12.2015.

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.-14.04.2003. 20.05.2003.-

31.12.2007.

01.0l.2008.-30.06.2008.

razlika 01.07.2008.-31.12.2010.

11.281,71

 

 

8

 

Valjevac Ago

 

1097134046

 

29.12.2015.

 

01.02.1998.-31.03.1998 01.08.1998.-14.04.2003 20.05.2003.-31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008 razlika

01.07.2008.-

31.12.2015.

15.609,39

9

 

Vehabović Subhija

 

1096821041

 

04.01.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.

14.04.2003.

20.05.2003. –

31.12.2014 01.01.2008.-30.06.2008. razlika 01.07.2008.-31.12.2014.

14.731,71

 

10

 

Kamarić Mehmed

 

5080425125

 

17.01.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998 01.08.1998.-14.04.2003. 20.05.2003.-

31.12.2007 01.01.2008.-30.06.2018. razlika

01.07.2008.-3U2.20 4.

14.731,71

 

11

Beganović Mirsada

 

1097001206

 

18.01.2016.

 

01.02.1998.-

31.03.1998

01.08.1998.- 14.04.2003. 20.05.2003.-

31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008. razlika

01.07.2008.-

31.12.2010.

11.281,71

 

12

 

Muderizović Behija

 

1096973594

 

31.01.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.-14.04.2003.

20.05.2003 .-

31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008 razlika 01.07.2008.-31.01.2016.

.   , 15.693,8'

 

13

 

Mehurić Amira

 

1096971285

 

31.01.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.-14.04.2003.

20.05.2003.-

31.12.2007. 01.01.2008.-30.06.2008 razlika 01.07.2008.-31.01.2016.

15.693,81

 

14

 

Buljubašić Halima   '

 

1096826745

 

31.03.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.-14.04.2003. 20.05.2003.-31.12.2o07. 01.01.2008.-30.06.2008 razlika 01.07.2008.-

31.12.2011.

;'                11.702,61

 

15

 

Bogučanin Almasa

 

1096809754

27.06.2016.

 

01.02.1998.-31.03.1998. 01.08.1998.-14.04.2003. 20.05. 2003.-

31.12.2007. 0l.01.2008.-30.06.2008 razlika 01.07.2008.-31.12.2010.

11.281,71

 

UKUPNO

 

 

 

 

199.236,19

 

 

VI

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu ENERGOINVEST Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo - u stečaju, ul. Džemala Bijedića 164, JIB 4200250260001 iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 4.257,91 KM, u svrhu penzionisanja l uaposlenika, kako slijedi:

 

Red. Br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO (KM)

1

Čobo Fatima

0001073084391

07.03.2017.

01.11.2013.-

31.12.2013.

01.01.2014.-

31.12.2014.

01.1012015.-

31.12.2015.

01.01.2016.-

31.12.2016.

4.257,91

UKUPNO

 

 

 

 

4.257,91

 

 

VII

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu DD Tvornica rezervnih dijelova Vareš - u stečaju, ul. Industrijska 2 Vareš JIB 4218130520006 iz sektora građevinske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 68.300,00 KM, u svrbu penzionisanja 5 zaposlenika, kako slijedi:

 

Red. br.

 

Ime i prezime

 

Matični broj osiguranika

 

Datum s tkan ja uslova za penziju

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinos za MIO (KM)

1

Mirsad Parić

1086391390

01.03.2018.

01.01.2011.-0l.03.2018.

17.500,00

2

Stjepan Šurkić

1087026065

01.06.2018.

01.01.2011.-01.06.2018.

17.000,00

3

Tajib Musa

1087149732

14.11.2017.

01.01.2011.-14.11.2017.

16.000.00

4

 

Marko Idžaković

1086380081

 

15.12.2015.

 

01.0J.2011.-15.12.2015.

 

8.500.00

5

Hasib Musa

1156595838

01.11.2016.

01.01.2011.-011.2016.

9.300,00

UKUPNO

 

 

 

 

68.300,00

 

 

VIII

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu FINVEST Drvar d.d. - u stečaju, ul. Marka Oreškovića, JIB 4281020620009 iz sektora drvne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 145.181,25 KM, u svrhu penzionisanja 27 uposlenika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uvjeta za mirovinu

Razdoblje uplate

 

UKUPNO doprinosi za MIO (KM)

1

Aleksić Milan

71004137676

01.03.2018

01.12.2009.-31.01.2012.

4.560.06

2

Aleksić Nena

71004133026

01.03.2018.

01.03.2008.-12.08.2011.

3.966,11

3

Jogdjić Jasna

71004586357

01.03.2018.

04.11.2002.-31.12.2012.

6.103,57

4

Deljak Ivo

71004564280

01.03.2018.

26.10.2007.-31.12.2012.

5.980,72

5

Dronjak Milorad

71004132771

01.03.2018.

21.03.2012-30.09.2012.

5.411,13

6

Kovačević Jusuf

71004119503

01.03.2018.

06.10.2009.-31.01.2012.

3.199,22

7

Krvavac Mehmedalija

71004119511

 

01.03.2018.

 

18.04.2005.-31.12.2012.

 

5.637,35

 

8

Letić Gojko

71006133660

01.03.2018.

01.02.2007.- 6.07.2010.

2.442,86

9

Ljubas Borka

71004325570

01.03.2018.

01.07.2003.-31.12.2012.

10.220,13

10

Macanović Slavica

71004563632

01.03.2018.

18.04.2005.-31.12.2012.

5.510,42

11

Milošević Drago

71004563632

01.03.2018.

18.04.2005.-31.12.2012.

6.084,03

12

Miočević Vesna

71004201420

01.03.2018.

01.03.2008.-31.12.2012.

5.708,51

13

Novaković Milan

71004123420

01.03.2018.

01.12.2009.-31.08.2010.

2.763,85

14

Pavlić Drago

71004915644

01.03.2018.

04.11.2002.-31.12.2012.

5,868,50

15

Peić Predrag

71004208565

01.03.2018.

18.04.2005.-31.12.2012.

5.819,77

16

Popović Vesna

71004126887

01.03.2018.

21.03.2012.-31.12.2012.

5.681,95

17

Puzigaća Vesna

71006133201

01.03.2018.

01.11.2011.-31.01.2012.

2.008,43

18

Radun Željko

71004126844

01.03.2018.

24.04.2004.-30.07.2012.

5.764,60

19

Rodić Gordana

71004587469

01.03.2018.

04.11.2002.-31.12.2012.

5.78 l,48

20

Rodić Milorad

71004122512

01.03.2018.

01.08.2004.-06.12.2012.

6.308,78

21

Srdić Miloš

71004119406

01.03.2018.

04.ll.2002.-22.08.201l.

4.264,56

22

Stevandić Bogdan

71004120161

01.03.2018.

01.09.2009.-17.12.2012.

5. 734,16

23

Slijepić Dragica

71004415854

01.03.2018.

01.05.2006.-31.12.2012.

6.099,67

24

Simić Ljupko

71004563683

01.03.2018.

18.04.2005.-03.05.2011.

3.424,84

25

Tomić Mirko

71004123411

01.03.2018.

06.07.2009.-19.11.2012.

8.895,87

26

Vukoja Zvonko

71004191140

01.03.2018.

18.04.2005.-31.12.2012.

5.730,13

27

Vukoje Miholjka

71004409560

01.03.2018.

04.11.2002.-31.12.2012.

6.210,55

UKUPNO

 

 

 

 

145.181,25

 

 

IX

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6145 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža.

 

 

X

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava, sa definiranim pravima i obvezama ugovornih strana. Gospodarskom društvu nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a sukladno sa

dostavljenim spiskovima uposlenika koji su stekli uvjete i ostvarili pravo za odlazak u mirovinu, sredstva će se uplatiti na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje -Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

XI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje - Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 916/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.