Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U TUZLI, ULICA ARMIJE BiH BROJ 21, FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI "FENA"

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Tuzli, ulica Armije BiH broj 21, površine 42,37 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.ć. 868/1, K.O. Tuzla II, upisanoj u PL. 342, daje se na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina Federalnoj novinskoj agenciji "FENA".

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora iz točke I ove odluke) i izvrši zapisničku predaju.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 78/2019

28. siječnja 2019. godine

Sarajevo

Premijer

Fadil Novalić, v. r.