Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU REALIZIRANJA PROJEKTA

SANIRANJE MAGISTRALNE CESTE M-17.5, DIONICA

SOVIĆKA VRATA - POTOK ZEC

 

 

I

 

 

Odobrava se realiziranje projekta "Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec", a za implementatora ovoga projekta se određuje JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Sredstva za realiziranje projekta iz točke I ove odluke u iznosu od 765.572,22 KM će se osigurati iz izvornih prihoda za financiranje magistralnih cesta.

 

 

III

 

 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo se zadužuju za namjensko investiranje odobrenih sredstava i da kvartalno izvještavaju o realiziranju projekta Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

IV

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 910/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.