Na osnovu člana 8. stav (3) Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/17, 84/18 i 48/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 187, sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA

 

 

I

 

 

U Odluci o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/14, 22/15, 58/15 i 84/17), u tački II riječi: "10.07.2019. godine" zamjenjuju se riječima: "10.12.2019. godine".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 891/2019

31. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.