Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine .na 187. sjednici, održanoj 31.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O PROVEDBI MJERA ZA

SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

KUĆANSTVIMA I STIMULIRANJU ENERGETSKE

UČINKOVITOSTI

 

 

I

 

 

U Odluci o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/11, 8/12, 96/12, 100/13, 75/14, 101/15, 52/16, 1/17, 55/17, 99/17,54/18 i 104/18), u točki IV stavku (1), u trećem redu, datum: "30.06.2019., zamjenjuje se datumom: "31.12.2019.".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 885/2019

31. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.