Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPUTSTVO ZA

ZAKLJUČENJE I IZVRŠENJE UGOVORA O

VANSUDSKOJ NAGODBI

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Uputstvo za  zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi.

 

 

II

 

 

Uputstvo iz tačke I ove odluke je sastavni dio Odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 864/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.