Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE IIMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove prodaja l (jednog) putničkog motornog vozila i to:

Renault Megane

- reg. oznaka: E54-T-627,

- broj motora: RO48317,

- broj šasije: VFILM1ROH39107503,

- vrsta goriva: benzin,

- godina proizvodnje: 2007.,

- snaga motora: 82-KW.

 

 

II

 

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će izvršiti procjenu vrijednosti motornog vozila iz tačke I ove odluke i putem javnog nadmetanja - licitacije izvršiti prodaju tog vozila.

 

 

III

 

 

Novčana sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz tačke I ove odluke, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove uplatit će na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 855/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.