Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 186. sjednici, održanoj 25.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNIH PROSTORIJA FEDERALNOG ZAVODA

ZA GEOLOGIJU NA ILIDŽI, ULICA USTANIČKA BROJ

11, AGENCIJI ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje na privremeno korištenje poslovne prostorije Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, na period od 5 godina, bez naknade, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ugovorne strane će zaključiti Ugovor o korištenju poslov­nih prostorija kojim će se regulisati obaveze između ugovornih strana vezano za obaveze plaćanja troškova komunalnih usluga.

Agencija će snositi troškove plaćanja usluga korištenja telefona, grijanja i odvoza smeća, a Federalni zavod za geologiju snosi troškove usluga korištenja vode i električne energije.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 854/2019

25. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.