Na temelju članka 8. stavak (3) Uredbe o postupku financijskog konsolidiranja gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 74/17, 84/18 i 48/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 138. žurnoj sjednici, održanoj 12.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O FINANCIJSKOM

KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"BNT-TVORNICA MAŠINA I HDDRAULDKE" D.D.

NOVI TRAVNIK

 

 

I

 

 

U Odluci o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/15 i 90/17), u točki II riječi: "10.07.2019. godine" zamjenjuju se riječima: "10.12.2019. godine".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 829/2019

12. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.