Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU LICA ZA

PROVOĐENJE POSTUPKA PRESTANKA RADA

FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM

PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA

TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o imenovanju lica za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/18 i 84/18) tačka II mijenja se i glasi: "Lica iz tačke 1. ove odluke će, do okončanja likvidacionog postupka, provoditi cjelokupan postupak prestanka rada i gašenja Fonda, pri čemu će povjerenik imati sve nadležnosti, prava i ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje Fonda".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 72/2019

28. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.