Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17,9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FABRIKE DUHANA MOSTAR

D.D. MOSTAR ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, odnosno, na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora i to:

 

1.     Adisa Omerbegović-Arapović

2.     Ilija Musa

3.     Amel Bajgorić

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Vbroj 823/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.