Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O FINANCIJSKOJ

KONSOLIDACIJI GOSPODARSKOG DRUŠTVA KLAS

D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Prestaje da važi Odluka o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva "KLAS" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/15, 24/15 i 7/18), u čijem osnovnom kapitalu je udio privatnog kapitala 100%.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 805/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.