Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA KLAS D.D.

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Prestaje da važi Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "KLAS" d.d. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", br., 12/15,. 24/15 i 7/18), u čijem osnovnom kapitalu je učešće privatnog kapitala 100%.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V 805/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.