Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene,novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZ ZA IMENOVANJE

VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA

EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje Tomašević Davora, vršitelja dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do dvanaest mjeseci.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 801/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.